TP Lai Châu – Hà Nội

Giờ khởi hành Điểm đón trả Lộ trình Dịch vụ Quãng đường Hotline Giá vé
7h -> 14h30

Thời gian: 7h30

TP Lai Châu - Mỹ Đình Lai châu, Tam đường, Sapa, Lào Cai, Cao Tốc NBLC, Cầu Thăng Long, Mỹ Đình. Nước lọc miễn phí, wifi, khan ướt… 400 km 0345.25.25.25 300.000 vnđ
12h -> 19h30

Thời gian: 7h30

TP Lai Châu - Mỹ Đình Lai châu, Tam đường, Sapa, Lào Cai, Cao Tốc NBLC, Cầu Thăng Long, Mỹ Đình. Nước lọc miễn phí, wifi, khan ướt… 400 km 0345.25.25.25 300.000 vnđ
22h -> 05h30

Thời gian: 7h30

TP Lai Châu - Mỹ Đình Lai châu, Tam đường, Sapa, Lào Cai, Cao Tốc NBLC, Cầu Thăng Long, Mỹ Đình. Nước lọc miễn phí, wifi, khan ướt… 400 km 0345.25.25.25 300.000 vnđ
20h30 -> 05h

Thời gian: 7h30

Tp Lai châu - Gia Lâm Lai châu, Tam đường, Sapa, Lào Cai, Cao Tốc NBLC, Cầu Đông Trù, Gia Lâm. Nước lọc miễn phí, wifi, khan ướt… 400 km 0964.23.24.25 300.000 vnđ
23h -> 06h30

Thời gian: 7h30

TP Lai Châu - Mỹ Đình Lai châu, Tam đường, Sapa, Lào Cai, Cao Tốc NBLC, Cầu Thăng Long, Mỹ Đình. Nước lọc miễn phí, wifi, khan ướt… 400 km 0345.25.25.25 300.000 vnđ